Podlasie

Piękno Podlasia i pogodę ducha jego mieszkańców ilustruje wiele obrazków: drewniane kościoły, cerkwie, dwory, wiejskie chałupy, przydrożne kapliczki urokliwie położone wśród pól i lasów, tonące w soczystej wiosennej i letniej zieleni, wzbogacone paletą jesiennych kolorów czy otulone niczym nie zmąconą bielą śniegu. W naszym regionie krzyżowały się wpływy kultur Wschodu i Zachodu, chrześcijaństwa, prawosławia, kościoła unickiego i islamu. O tym kulturowym bogactwie świadczą licznie zachowane ślady, począwszy od samotnych krzyży czy cmentarnych nagrobków, do pięknie odrestaurowanych świątyń. Miłośnicy polskiej historii i kresowych tradycji z pewnością docenią niezwykłe dzieje naszych terenów. Tych, którzy preferują przyrodę zamiast przeszłości, urzeknie symbioza w jakiej do dziś w Podlaskich wioskach człowiek żyje z naturą.

Dwór leży w obrębie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Każdego przybywającego na teren parku zauroczy jego niezwykła, niezmącona współczesnością, malowniczość. Płynący wartkim nurtem Bug kreśli liczne zakola wśród urwistych skarp, miejscami w majestatycznej oprawie lasu. W korycie rzeki przebłyskują gdzieniegdzie niewielkie wysepki. Zachowane starorzecza w porze wiosennej tworzą z rzeką szerokie rozlewiska. Obszar parku charakteryzuje duża różnorodność. Występują tu nadrzeczne łęgi i łozowiska, wilgotne łąki, piaszczyste wydmy, suche pastwiska o charakterze stepowym. Wokół duże połacie lasów. Krajobraz parku urozmaicają niewysokie, łagodnie zarysowane wzgórza. Naturalne środowisko regionu sprawia, że świat fauny jest bardzo bogaty. W tutejszych lasach żyją sarny, jelenie, łosie, lisy, zające, dziki, daniele, kuny, wydry, gronostaje i borsuki. Na terenach nadbużańskich spotkać można żółwia błotnego. Ponadto zakłada tu swoje gniazda wiele gatunków rzadkich i chronionych ptaków.